Studio Groene Vallei

login registreer

App voor mobiele gebruikers, klik hier


NieuwsUurrooster januari-juni 2019

PILATES OP VRIJDAG

yoga nidra vanaf 17/01

xxxxxxx

Wat doe je als je nieuw bent?

Maak voordat je komt een account aan op deze website.

Kies een les en schrijf je er op in.

Je hoeft niets mee te brengen, wij hebben alles om op een veilige en comfortabele manier yoga en pilates in Gent te doen.

5 dagen proberen voor 15 euro

KAN JE NIET KIEZEN?

YOGA OF PILATES?

EN WELKE VORM DAN?

KOM 5 OPEENVOLGENDE DAGEN ONBEPERKT PROBEREN VOOR SLECHTS 15 EURO.

ENKEL VOOR NIEUWE LEDEN.

privacy policy

Privacy Policy VZW Studio Groene Vallei

Algemeen

VZW Studio Groene Vallei heeft er steeds over gewaakt om uw gegevens met de grootste zorg te

behandelen en verbindt zich ertoe dit te blijven doen. Het omgaan met, en beschermen van, data is

een continu proces, waaraan voortdurend aandacht wordt besteed binnen de vzw.

VZW Studio Groene Vallei houdt enkel die gegevens bij die nuttig zijn. Deze privacy policy heeft betrekking op informatie van klanten en geïnteresseerden waarover VZW Studio Groene Vallei data bijhoudt. Deze data worden enkel verzameld, gebruikt voor intern gebruik, en opgeslagen. VZW Studio Groene Vallei is een in België geregistreerde onderneming met als vennootschapsvorm VZW en als ondernemingsnummer BE0811737075.

Verzameling van persoonsgegevens

Gegevens worden verzameld door inschrijving via de website.

VZW Studio Groene Vallei beheert één database.

De daarin opgenomen data beperken zich tot

-Naam, voornaam,

-Contactgegevens (postadres, e-mailadres, telefoonnummers - vast en mobiel)

-Geboortedatum

-Aankoophistoriek

-Historiek van de deelname aan lessen

Deze gegevens worden gebruikt voor het inschrijven in de lessen, het aankopen van beurtenkaarten en abonnementen én het versturen van de nieuwsbrief.

Website

Bij het bezoek aan de website van VZW Studio Groene Vallei is het mogelijk dat uw IP adres en

browsertype opgeslagen worden. De website van VZW Studio Groene Vallei kan links naar andere websites bevatten. Indien u een dergelijke link volgt en de site van VZW Studio Groene Vallei verlaat moet u weten dat VZW Studio Groene Vallei geen controle heeft over de site waarop u terechtkomt. VZW Studio Groene Vallei raadt u aan om hier voorzichtig mee om te springen.

Interactiviteit

VZW Studio Groene Vallei gebruikt de gegevens voor de communicatie met betrekking tot de activiteiten van de Studio. De gegevens worden ook gebruikt voor de opvolging van aankopen.  De gegevens worden verder ook gebruikt voor het bijhouden van uw deelnames aan lessen en de overeenkomstige betaling ervan.

Rechten

U kan op elk moment uw gegevens laten verwijderen uit de database of inzage krijgen in de data die

VZW Studio Groene Vallei over u heeft. U kan de gegevens ook laten wijzigen. Elke promotionele

emailcampagne biedt de mogelijkheid tot uitschrijven, waarna geen verdere communicatie meer volgt en uw e-mail definitief uit de database verwijderd wordt. Uw data worden nooit ter beschikking

gesteld van derde partijen. U kan uw vraag met betrekking tot uw data richten via een mail naar studiogroenevallei@ips.be. Of via een schrijven naar

VZW Studio Groene Vallei

Noordstraat 30

9000 Gent

Veiligheid

Uw persoonlijke gegevens worden in een beveiligde omgeving opgeslagen, de medewerkers van

VZW Studio Groene Vallei hebben als enige toegang tot deze gegevens. Elke werknemer verbindt er zich toe de vertrouwelijkheid van uw informatie te respecteren. Uiteraard kan kwaad opzet niet worden uitgesloten, maar VZW Studio Groene Vallei heeft op alle niveaus veiligheidsvoorzorgen getroffen om elke vorm van misbruik tegen te gaan.

Leeftijd

Indien u 16 jaar of jonger bent, wordt gevraagd toestemming te verkrijgen van een wettelijk

gemachtigde ouder of voogd vooraleer u persoonlijke data doorgeeft aan VZW Studio Groene Vallei.

Datum

De meest recente update van de privacy policy van VZW Studio Groene Vallei vond plaats op 24 mei 2018. Elke verandering van deze policy zal u per e-mail bekendgemaakt worden.

KIES JOUW YOGAVORM

KINDERYOGA OP WOENSDAG

STUDENTEN

Studenten krijgen op vertoning van hun studentenkaart en mits ze minder dan 28 jaar zijn een korting van 20%.

Deze korting is niet-cummuleerbaar met andere kortingen.

de pilates niveaus

introductie: hier worden de beginselen en basisoefeningen uitgebreid uitgelegd. Dit niveau is noodzakelijk als je nog nooit pilates hebt gevolgd. Je kan op elk moment met deze les starten. We raden je aan om deze les minimaal 2 à 3 maal te volgen.

Basic: Van zodra je voldoende kennis hebt hoe de pilatesoefeningen moeten worden uitgevoerd kan je naar dit niveau. Het tempo ligt hier nog vrij rustig en je kan op die manier de oefeningen perfectioneren.

Intermediate: Als een jaar mat hebt gevolgd kan je overgaan naar intermediate. De oefeningen worden uitgevoerd op een iets hoger tempo. 

Instappen op elk moment

In bijna al onze cursussen kan en mag men op gelijk welk moment inspringen. Ofwel doet de lesgever de oefeningen voor ofwel worden ze duidelijk uitgelegd zodat je kan volgen en een routine kan opbouwen. De ervaring zorgt er enkel voor dat je de oefeningen vlotter en beter uitvoert. Vergelijk jezelf niet met de gevorderde deelnemers, zij zijn ook ooit net zoals jij gestart en forceer je lichaam nooit! Voor de pilates cursus raden wij aan om altijd eerst een introductieles op dinsdag te volgen. Voor de tai chi is het beter om te beginnen met de aanvang van een nieuwe reeks. Op 26 september 2012 start een nieuwe reeks voor gevorderden en voor beginnelingen. Je kan hier nog tot zeker tot les 3 invallen.

Als je twijfelt, neem dan eerst een proefles, die kost slechts 5 euro.

Uitschrijven als je niet kan komen!

Schrijf je altijd uit als je niet kan komen!

Als je je hebt ingeschreven maar je kan toch niet komen, schrijf je dan uit. Dit uitschrijven gaat heel eenvoudig: ga naar onze site, log je in, ga naar het uurrooster, kies de les waarvoor je je wil uitschrijven, er zal automatisch een bericht 'uitschrijven' verschijnen. Klik hierop en bevestig de uitschrijving. Op die manier ben je nooit een beurt onnodig kwijt, hebben wij een goed zicht op het aantal deelnemers, wordt er niet onnodig op je gewacht en maak je plaats vrij voor anderen!!!

 

Bedankt!

Ziek of vakantie: wij verlengen je abonnement ....

Als je door vakantie minimum zeven opeenvolgende dagen afwezig bent dan verlengen wij gratis je abonnement. Ook als je zeven opeenvolgende dagen niet kunt meedoen wegens ziekte passen wij dit toe. Laat ons dit dan wel onmiddellijk weten enkel per email, info@studiogroenevallei.be, en stuur ons als bewijs een doktersattest en/of bewijs van vakantieboeking toe.

Enkel als hieraan wordt voldaan, kunnen wij uw abonnement verlengen met de dagen dat u geen les kunt volgen.

Wij passen je profiel aan en zullen uitkijken naar je terugkomst!